Thursday, December 13, 2012

แจ้งที่อยู่ URL เว็บ googleSitesให้นักศึกษาที่เรียนวิชา arti3319 แจ้งชื่อเจ้าของและกลุ่มเรียน ที่อยู่ URL เว็บ GoogleSites   ที่สร้างขึ้นโดยการตอบ comment ภายใต้โพสต์นี้ แสดงให้เห็นทักษะการสร้างเนื้อหาสรุปการดำเนินการออกแบบผลงานของที่ระลึก Love Project  ไปกระทั่งถึงวันจัดงานและนำเสนอผล การสรุปผลงาน

Friday, November 16, 2012

งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ในงานประจำปี Gifts on the moon หัวข้อ " Love Product" ตามสาระเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชา


งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ในงานประจำปี Gifts on the moon หัวข้อ " Love Product" ตามสาระเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและเสริมทักษะวิชาชีพศิลปกรรมที่ปฏิบัติจริง (Design Work-Based Learning)

Sunday, November 4, 2012

เอกสาร มคอ.3 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

เอกสาร มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับเผยแพร่ให้นักศึกษา-ผู้ปกครอง-ผู้บริหาร เพื่อนอาจารย์หรือผู้สนใจทั่วไป ได้อ่าน-พิมพ์ ดาวน์โหลด จัดเก็บไว้ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิชานี้และสาขาวิชาศิลปกรรม ต่อไป

Friday, November 2, 2012

1.พ.ย.2555 การปฐมนิเทศวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

เปิดเทอมสองสัปดาห์แรก 1.พ.ย.2555 การปฐมนิเทศวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ห้องเรียน 316 เช้ากลุ่มเรียน 101 บ่ายกลุ่มเรียน 102
แจ้ง มคอ.3 และแจกสมุดพก-บัตรเข้าชั้นเรียน ใช้กฏเกณฑ์ระเบียบการเดิม เพิ่มความเข้มขึ้นอีก สำหรับผู้ที่อยากเรียนแต่ไม่มาเรียนอ้างว่ากลุ่มเต็มและผู้ที่ขาดเรียนวันแรก ย่อมเริ่มได้รับกรรมแล้ว รายละเอียดและภาระงาน

Wednesday, October 3, 2012

ผลงานเผยแพร่ของนักศึกษาในการจัดทำหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ebook

ผลงานโครงการออกแบบจัดทำ หนังสือดิจิตัล ebook เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปกรรม ออนไลน์ที่ myebook.com
โดย
      1.วีนัส อำสุ่น เรื่อง color theory คลิกอ่านดูที่นี่ 
      2. มนนิสา รุ่งปัจฉิม
      DOT(จุด หนึ่งในพื่นฐานการออกแบบ) เป็น E-book ที่มีเนื้อหารเกี่ยวกับส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่เรียกว่า  จุด E-book นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Arti3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ ซึ่งเป็นวิชาในสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จัดทำโดย มนนิสา รุ่งปัจฉิม ID5221304792  คลิกอ่านต่อที่นี่
------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าเอกสารตัวอย่างของผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร คลิกที่ URL:  http://www.myebook.com/prachid/


Wednesday, September 19, 2012

กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 15 19 กันยายน 2555


กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 15  19 กันยายน 2555 ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประจำวิชา ช่วงท้ายภาคเรียน มี 2 ฉบับ ให้นักศึกษาทำให้ครบทั้งสองฉบับ ดังนี้คือ
1. แบบสอบถามฉบับที่ 1  คลิกทำที่นี่
2. แบบสอบถามฉบับที่ 2  คลิกทำที่นี่
ทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และ
3. เข้าทำแบบทดสอบหลังการเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ให้แล้วเสร็จภายในบ่ายโมงวันที่ 20 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคะแนน-เกรด

Monday, August 13, 2012

Free Online Bacode Generator


Free Online Bacode Generator : โปรแกรมแอปฟรีออนไลน์ ใช้สร้างแถบรหัสบาร์โค๊ดสินค้าแล้วบันทึกไฟล์ภาพเอาไปทำอาร์ตเวิร์คบรรจุภัณฑ์ ในประเทศไทยสินค้าส่วนใหญ่จะใช้รหัสประเภท EAN13 ลองพิมพ์เลข 13 หลักเข้าไปแล้วคลิกพิมพ์สั่งและคลิกเม้าส์ขวา ดาวน์โหลดลงมาใช้งานทำอาร์ตเวิร์คได้เลย (หากนำไปใช้จริงต้องเป็นรหัสที่ได้มาโดยถูกต้องนะครับ) แต่ก่อนต้องซื้อ เดี๋ยวนี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรี ประเภท Cloud Computing ที่กำลังเป็นเครื่องมือของปวงชนชาวโลกและเป็นเครื่องมือที่นักออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ต้องฝึกและใช้งานให้ได้ ลองเข้าใช้ที่

http://www.barcodegeneratoronline.com/ ครับ หากกลัวลืมก็ใช้ GoogleChrome ค้นหาและติดตั้งไว้เป็นแอปหน้าบราวเซอร์ของกูเกิ้ลเอาไว้เลย

Wednesday, July 25, 2012

Prachid Tutorials : Google Blogger Theme Customisation. การปรับแต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์

Prachid Tutorials : Google Blogger Theme Customisation. การปรับแต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Friday, June 1, 2012

ไมโครซอฟท์ทดลองโปรแกรม 3 มิติ Microsoft Kinect ใช้งานกับเครื่องรับโทรทัศน์แบบ 3 มิติ

This video demonstrates the powerful combination of a Microsoft Kinect and a 3D TV. The result is a system that responds to the presence of a user to create the illusion of a virtual reality joined with true reality at the plane of the screen.This software was developed by Robert Kooima using OpenNI, and is demonstrated running on an Ubuntu Linux system. The visualization uses the Electro VR application scripting system. 3D graphics are rendered using OpenGL on an NVIDIA GTX 470

Friday, March 2, 2012

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางศิลปกรรมและ บูรณาการวิชาที่เรียนรู้ร่วมกันไปใช้เพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพ

การแสดงผลงานออกแบบที่เกิดจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางศิลปกรรมและ บูรณาการวิชาที่เรียนร่วมกันไปใช้เพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ในงาน มนุษย์วิชาการ 2012 โดยนักศึกษากลุ่มเรียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ และวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

Thursday, February 23, 2012

งานสอบปฏิบัติ แจ้งชื่อเว็บบล็อกใหม่ที่โดเมน wordpress.com

สอบปฏิบัติวันนี้ ให้นักศึกษา
1.เขียนบันทึกวิธีการจดทะเบียนสร้างเว็บบล็อกโดเมนย่อยขึ้นใช้เป็นส่วนตัว ภายใต้เว็บโดเมนของ wordpress.com
2.โดยให้มีภาพประกอบที่จับหน้าจอภาพและคำอธิบายใต้ภาพให้ละเอียดเยี่ยงผู้รู้ ตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น จัดภาพและข้อความแบบ Text Wrap
3.และภายในเว็บใหม่ต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะการบริหารจัดการเว็บบล็อก เช่น มีแถบเมนูข้าง มีการเลือกใช้รูปแบบกราฟิกเว็บที่สื่อแสดงถึงความสามารถทางการออกแบบสื่อออนไลน์และความรู้ทางการใช้เว็บเทคโนโลยี เพื่อการออกแบบเว็บบล็อก ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและระดับการศึกษา ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อต้องการจบออกไปประกอบวิชาชีพทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์นี้

การส่งงาน ให้แจ้งที่อยู่ URL โดยการคอมเม้นต์ในบล็อกเนื้อหานี้ภายในเวลาที่กำหนดสอบ-ส่ง
กลุ่ม 101 ภาคเช้า เวลาเริ่ม 11.30 - 12.30 น.
กลุ่ม 102 ภาคบ่าย เวลาเริ่ม 16.10 - 17.10 น.

Wednesday, February 22, 2012

การนำเสนอเล่มรายงานสรุปผลการออกแบบฟ้อนต์ที่Issuu.com

การนำเสนอเล่มรายงานควรใช้ ฟ้อนต์ที่ทำขึ้นเองจัดพิมพ์เป็นตัวเนื้อความ และการจัดวางออกแบบเป็นหนังสือขนาด A4 ทั้งเล่มครับนับตั้งแต่ปก ไม่งั้นก็แสดงว่าคุณทำฟ้อนต์ไม่สำเร็จ หากทำสำเร็จก็ควรนำมาใช้และเอกสารทั้งเล่มนี้คือหลักฐานแสดงที่ชัดเจนว่าได้ ทดสอบทดลองใช้ทำงานแล้ว
     ผลงานออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์(Page layout Design) ของนักศึกษาศิลปกรรมจันทรเกษมส่วนใหญ่ยังแย่อยู่มากนะครับ ต้องพิจารณาและใส่ใจพัฒนาผลงานตัวเองใหม่ ลองใช้ซอฟต์แวร์ Indesign หรือ MS Word จัดดู ไหนว่าเรียนวิชาออกแบบการพิมพ์และการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กันมาแล้ว

Thursday, February 9, 2012

website design is..

Website design is the planning and creation of websites. This includes the information architecture, user interface, site structure, navigation, layout, colors, fonts, and imagery. All of these are combined with the principles of design to create a website that meets the goals of the owner and designer.

กิจกรรม สัปดาห์ที่ 11
1.ให้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ Comment โดย แปลและสรุปเป็นคำนิยามความหมายของการออกแบบเว็บไซต์ตามที่ได้ฟังบรรยายในชั่วโมงเรียนมา ให้ได้ใจความและเป็นของตัวเอง อย่าลอกกัน

2.ให้แจ้ง URL Subdomain ของ wordpress.com ที่ได้ทำไว้ให้อาจารย์ตรวจให้ถูกต้องตามข้อตกลง

Thursday, January 26, 2012

ข้อความสำหรับใช้ทดสอบการพิมพ์ฟ้อนต์

     ในการนำเสนอผลการสร้างฟ้อนต์ลายมือนั้น ต้องมีการทดสอบผลพิมพ์ ดังนั้นก่อนติดตั้งฟ้อนต์หรือขณะปรับแก้รูปอักขระ จึงต้องมีการทดสอบฟ้อนต์ในโปรแกรมที่ออกแบบแก้ไข เช่นในfontcreator ใช้เมนูFont>test ดังนั้นเพื่อการตรวจงานที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการประเมินผลงาน อาจารย์จึงให้ใช้ข้อความที่ให้นี้ไปใช้เพื่อทดสอบผลงานพิมพ์ โดยให้ก็อปปี้เนื้อหาข้างล่างนี้ไปวางในหน้าทดสอบการพิมพ์ผลแสดงการทดสอบแบบตัวพิมพ์ โดยปรับแก้ไขข้อมูลให้เป็นชื่อผลงานของตัวเองให้ถูกต้องและจับภาพใส่ในเล่มรายงานการสร้างฟ้อนต์ลายมือด้วย

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...