Saturday, December 17, 2011

สัปดาห์ที่ 3-2/2554 : การทดสอบการเรียนรู้เครื่องมือออกแบบตัวอักษรออนไลน์ด้วยตนเอง


สัปดาห์ที่ 3-2/2554 : เป็นการทดสอบการเรียนรู้เครื่องมือออกแบบตัวอักษรออนไลน์ด้วยตนเอง

แจ้งข่าวถึงกลุ่มที่เรียนและฝึกออกแบบ Font เทอม2/2554: Fontself Template:ไฟล์แม่แบบสำหรับพิมพ์และนำมาเขียนอักษรตามช่องตารางด้วยลายมือ ใช้ปากกาหนาสีดำหรือให้ลองสีเข้มอื่นๆ แล้วสแกนภาพที่ ความละเอียด 200 dpi ขึ้นไป บันทึกเป็นไฟล์.jpg หรือ .png หรือจะเขียนด้วยเม้าส์ปากกาในโปรแกรมกราฟิก แล้วบันทึกเป็นไฟล์สำหรับ import เข้าในขั้นตอนที่ 2 เพื่อสร้างฟ้อนต์ลายมือสำหรับส่งอีเมล ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษ ยังไม่สนับสนุนการสร้างฟ้อนต์ภาษาไทย เอาไว้ฝึกจัด Bearing และ Kerning

อาจารย์ได้ส่งถึงทุกแล้วดูและดาวน์โหลดได้จากแฟ้มไฟล์ที่แชร์ให้แต่ละกลุ่ม อีกไฟล์ให้ใช้เป็นทดสอบ ส่วนไฟล์ลายมือส่วนตัวให้ส่งต้นฉบับและสแกนใส่ Thumdrive ติดตัวมาด้วย เพื่อใช้เรียนและฝึกในชั้นเรียนในสัปดาห์ที่3

สัปดาห์ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2554 :Online Pretest

สัปดาห์ที่2 เป็นการทดสอบความรู้ก่อนการเรียน Pretest ที่ Dokeos e-Learning ที่ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...