Tuesday, July 14, 2015

ให้นักศึกษาทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้

อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่3/2557 ในวิชานี้คีรแล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงคลิกตอบโพสท์นี้ด้านล่างโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นทวนสอบผลการเรียนรู้ของตนเองดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง ชื่อที่อยู่ URL:......
2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้เว็บเทคโนโลยีเวิร์ดเพรสบล็อก ชื่อที่อยู่ URL:......
3.เว็บบล็อกมีส่วนร่วมบริการความรู้และออกแบบเว็บบบล็อกกับผู้สอนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบแก้ไขWeb Theme โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......
และนำไปโพสท์-แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมส่วนตัวที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ในบล็อกการเรียนรู้ของตนเองด้วย

ปล.อย่าลืมทำแบบสำรวจหลังการเรียนรู้ด้วยนะครับ ที่ reg.chandra.ac.th

7 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างให้เกิดความเชื่อมั้นในความคิดของตนเอง
  2.ด้านความรู้ เกิดความรู้ในด้านวิชาชีพ
  3.ด้านปัญญา เกิดการเรีนรู้นอกห้องและในห้องเรียน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เกิดการช่วยเหลือกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้งานการสร้างงานในระบบออนไลน์
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ เกิดความรู้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  7.1 http://artd3305-chirawat.blogspot.com/
  7.2 https://artd3305chirawat.wordpress.com/
  7.3 http://mae-aeed.blogspot.com/
  7.4 http://issuu.com/chirawat.charnprasert/docs/_________

  ReplyDelete
 3. 1.ด้านจริยธรรม=การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
  2.ด้านความรู้=การเสริมความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสาขาอาชีพได้
  3.ด้านปัญญา=รู้จักกระบวนการคิด ขั้นตอนการนำเสนอ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล=กล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นแเรียน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ=การจดจำเกี่ยวกับระบบต่างๆที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ได้ศัพท์และเทคนิคต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ=การทำเว็บบล็อคเพื่อประกอบอาชีบหรือการเสนอพอร์ทส่วนตัว
  7.หลักฐานแสดงตน
  วนัสนันท์ ผุดผ่อง
  รหัสนักศึกษา 5321300088 กลุ่มเรียน 201 ออกแบบนิเทศศิลป์
  Blogger http://artd3305-wanassanan.blogspot.com/

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม = ทำให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  2.ด้านความรู้ = ทำเกิดความเพียรพยายามในการเรียนรู้
  3.ด้านปัญญา = เกิดการฝึกฝนทักษะต่างๆ รู้จัดคิดและนำเสนอ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในเรื่องที่เรียน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : ต้องฝึกการจดจำเครื่องมือต่างๆในการปรับแต่งและคำศัพท์ต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ : สามารถนำไปจัดทำเป็นสื่อออนไลท์ของตนเองได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวชิดชนก สุภาพ
  รหัส 5621301109 กลุ่ม201
  ออกแบบนิเทศศิลป์(ค่ำ)
  7.1 เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง
  URL:http://artd3305-chidchnok.blogspot.com
  7.2 เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้เว็บเทคโนโลยีเวิร์ดเพรสบล็อก
  URL: http://artd3305chidchnok.wordperss.com
  7.3 เว็บบล็อกมีส่วนร่วมบริการความรู้และออกแบบเว็บบบล็อกกับผู้สอนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  URL:http:// Hongmon.blgogspot.com
  74 สื่อหนังสือออนไลท์ที่จัดทำ
  URL:http://issuu.com/chidchnok.cs/docs

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...