Thursday, January 26, 2012

ข้อความสำหรับใช้ทดสอบการพิมพ์ฟ้อนต์

     ในการนำเสนอผลการสร้างฟ้อนต์ลายมือนั้น ต้องมีการทดสอบผลพิมพ์ ดังนั้นก่อนติดตั้งฟ้อนต์หรือขณะปรับแก้รูปอักขระ จึงต้องมีการทดสอบฟ้อนต์ในโปรแกรมที่ออกแบบแก้ไข เช่นในfontcreator ใช้เมนูFont>test ดังนั้นเพื่อการตรวจงานที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการประเมินผลงาน อาจารย์จึงให้ใช้ข้อความที่ให้นี้ไปใช้เพื่อทดสอบผลงานพิมพ์ โดยให้ก็อปปี้เนื้อหาข้างล่างนี้ไปวางในหน้าทดสอบการพิมพ์ผลแสดงการทดสอบแบบตัวพิมพ์ โดยปรับแก้ไขข้อมูลให้เป็นชื่อผลงานของตัวเองให้ถูกต้องและจับภาพใส่ในเล่มรายงานการสร้างฟ้อนต์ลายมือด้วย

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...