Friday, March 1, 2013

เรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ จบเทอม 2-2555 นี้แล้วนักศึกษาได้อะไร

วันนี้ 1-3-2556 เป็นการสอบปลายภาคเรียนทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฏี อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:.....
2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......

จำนวนนักศึกษาที่เข้าตอบ โดยวิธีแสดงความเห็น จำนวน 63 รายการ มีส่งซ้ำบ้างเพราะอาจจะยังไร้สติอยู่แต่ก็ได้สติกลับมา จนสามารถบันทึกได้ได้แม้ว่าจะเกินเวลาก็ตาม ประสบการณ์และความเห็นที่พลั่งพลูออกมาในเวลาที่จำกัดนี้ทุกคนได้ใช้ Total Recall ของตัวเองที่ได้จากการเรียนรู้มาตอบ และนี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ให้แก่ตนเองว่า อาจารย์ตั้งใจจัดประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้อะไรไปและลองเข้าคลิกอ่านของเพื่อนๆดูว่าตรงกันหรือไม่อย่างไร ส่วนจะได้จริงหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนั้น ก็คงรู้อยู่แก่ใจตนเอง ซึ่งอาจจะยังสรุปไม่ได้อย่างเป็นสาระวันนี้ทุกประเด็นคำถาม


อาจารย์คาดหวังว่า หากวันใดในอนาคตข้างหน้า ที่นักศึกษาได้นำไปปรับใช้จริงได้ตรงกับวิถีชีวิตแห่งตนแล้ว และลองเข้ามาอ่านโพสต์นี้อีกในวันหน้าในอนาคต ก็คงจะได้เกิดความปิติขึ้นในใจเล็กๆ เฉกเช่นเดียวกับที่อาจารย์ก็รู้สึกปลื้มกับทุกคนที่ได้เห็นคะแนนรวมของตนเอง คาดว่าได้เรียนผ่าน ได้ยอมรับและแสดงความจริงที่ได้รับในโพสต์นี้ไว้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ในวันนี้และยังคงต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก มิใช่เพียงแค่ทำเพื่อให้ได้คะแนนแล้วก็จบๆเทอมกันไป ขอให้พัฒนา นำไปบูรณาการกับวิชาและประสบการการเรียนรู้อื่นๆ ทำต่อเพื่อให้ได้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและชาวโลกนะครับ


ARTI3319 Technology for Visual Communication Design Sem 2-2555 Final Test การนำเสนอผลงานออนไลน์และการสอบภาคปฏิบัติ-ภาคทฤษฎีวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคเรียนที่ 2/2555 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 324 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ 1 มีนาคม 2556


63 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   ตอบ ได้คุณธรรมในการทำงานและการตรงต่อเวลา

   2.ด้านความรู้
   ตอบ ได้เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีและการโปรแกรมให้เกิดประโยชน์

   3.ด้านปัญญา
   ตอบ ได้สติในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   ตอบ ได้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้นและได้การเรียนรู้การเข้าใจของกันและักัน

   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ตอบ ได้การคิดการวางแผน ก่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   ตอบ เพิ่มทักษะและการคิดวิเคราะก่อนที่จะทำอะไรลงไป

   7.ดังหลักฐานแสดงคือ
   ตอบ การทำงานGift on the moon

   แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
   1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...นายอัฏษวัส ศรีทองอยู่ กลุ่ม 101

   ชื่อที่อยู่ URL:
   https://sites.google.com/site/autsawatarti3319/

   2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
   http://arti3319-autsawat.blogspot.com/

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ปรับฝึกด้านการมีความรับผิดชอบในตนเอง
  2.ด้านความรู้
  -ได้รับทักษะเกี่ยวกับการใช้ Blog เเละอื่นๆ
  3.ด้านปัญญา
  -มีความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้เเลกเปลี่ยนความรู้ในการเรียนก กับเพื่อนๆ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำงาน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เอาไปใช้ในการทำงานได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นาย ธนนันท์ ชนประเสริฐ กลุ่ม 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/arti3319tananun/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่
  URL:http://arti3319-tananun.blogspot.com/

  ReplyDelete
 4. 1.ได้ฝึกการการอดทน พยายามที่จะทำและเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน
  2.ได้รู้จักการสร้างบล็อก ในwordpress blogger goglesite
  3. การใช้โฆษณา และ การสื่อสารให้เกิดผลประโยชน์ต่อสาธารณะ
  4. ได้ใช้สิ่งที่อาจารย์สอนมาเพื่อเก็บและเผยแพร่ความรู้ แก่บุคคลอื่นๆ

  5. การจัดหน้าเว็ปบล็อกและเชื่อมลิ้งข่าวสาร ในแต่ละบล็อกให้มีเนื้อหาหน้า อ่านและน่าสนใจ

  6. สามารถนำความรู้การสร้างและการแต่งบล็อกเชื่อมเว็ป ไปรับออกแบบหน้าเว็ปได้

  7.นางสาว นัชชา แสงพยับ กลุ่ม 101 รหัสนักศึกษา 5311322324
  1.https://sites.google.com/site/arti3319nachcha
  2.http://arti3319-nachcha.blogspot.com

  ReplyDelete
 5. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ได้รู้ว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันมากแค่ไหน และใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์

  2.ด้านความรู้
  -ทำให้รู้วิธีนำเสนองานด้านต่างโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน

  3.ด้านปัญญา
  -ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆและพิกแพง

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ฝึกพูด นำเสนอผลงานเป็นประสบการณ์ในชีวิต

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้ทักทะคือคิดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยนำเสนองาน และใช้ในการทำงานเป็นระบบ

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ในไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันและต่อๆไป

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -งาน gift on the moon ที่นักศึกษาทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสินค้าและนำมาขายได้จริง

  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นายชัยวัฒน์ สัทธยาสัย 5311322514 กลุ่ม 101

  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  - https://sites.google.com/site/chaiwatsattayasai/

  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  - http://arti3319-chaiwat.blogspot.com/

  ReplyDelete
 6. เรียนวิชานี้แล้วได้อะไร
  วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ได้ความาู้เกี่ยวกับ คุณธรรมในการ Copy งานต่างๆ โดยที่เราไปเอาของของอื่นมา

  2.ด้านความรู้
  - ได้ความรู้เกี่ยวกับว็ปไซต์ต่างๆ

  3.ด้านปัญญา
  - ปัญหาคือบางทีก็ไม่เข้าใจในการสอนบางอย่างเเล้วเราก็ไม่ถาม

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้คุยกับเพื่อนคนอื่นๆมากขึ้น

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้ใช้เทคโนโลยีที่เราไม่เคยใช้

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - เสริมสร้างความรู้ในวิชาชีพ

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - งานต่างๆที่ส่ง

  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นางสาวกิตติยา ซะมะ กลุ่ม 101

  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/arti3319kittiya/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL: http://arti3319-kittiyasama.blogspot.com/

  ReplyDelete
 7. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  :มีความเข้ารพอาจารย์มากขึ้น รู้ถึงสิ่งที่อาจารย์สอน เห็นคุณค่าอาจารย์ผู้สอน

  2.ด้านความรู้
  :เข้าใจถึงการออกแบบต่างๆ สามารถใช้งานเว็ปไซต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้น

  3.ด้านปัญญา
  :เพิ่มสติปัญญาแนวความคิดใหม่ๆไปประยุคต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ด้วย

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  :รู้จักบุคคลมากขึ้นในการประสานงานเวลาทำงานกลุ่ม เข้าใจการประสานงานแก่บุคคลต่างๆ

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  :ใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีการออกแบบได้มากขึ้น และใช้ประโชนย์อย่างสูงที่สุด

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  :สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ในเวลาเรียนไปใช้ในอาชีพในอนาคตได้หลายอาชีพ

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  :ผลงานต่างๆที่ได้ทำขึ้นมาและสามารถนำมาใช้ได้จริง

  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  :นายณัฐพล สุขมัน 5311322563 กลุ่ม 102

  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/arti3319nuttapon53/

  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-nuttapon.blogspot.com/

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. -ตอบคำถาม-
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - เคารพในสิทธิทางปัญญาของผลงานผู้อื่น

  2.ด้านความรู้
  - การจัดการข้อมูลและนำเสนองาน

  3.ด้านปัญญา
  - รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนดลยีสารสนเทศในด้านต่างๆทั้งช่วยในการคิดวิเคราะห์ เช่น Mindmap และการใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น รายรับรายจ่าย

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - การใช้เครื่องมือช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบ
  และใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - รายงานสรุปผลการทำงานใน issuu

  นายณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ กลุ่มเรียน 101
  1.https://sites.google.com/site/nuttasitarti3319/
  2.http://arti3319-nuttasit.blogspot.com/

  ReplyDelete
 10. 1.ด้านคุณธรรม รู้จักการอ้างอิงเวลาเราเอางานหรือเนื้อหาของคนอื่นมาใช้
  2.ด้านความรู็ ได้เรียนรู้เรื่องของการทำงานอย่างมีขั้นตอน และรู้จักการวางแผน
  3.ด้านปัญญา มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นดดยเฉพาะก่รได้ใช้เว็บไซต์ใหม่ๆที่ไม่เคยใช้ และรู้จักการจัดการเว็บไซต์
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคีกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการออกแบบจัดรูปแบบ จัดการเว็บบล็อกต่าง และมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบที่หลากหลายได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน ชื่อ นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ กลุ่มเรียน 101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/arti3319waraporn/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-waraporn.blogspot.com/

  ReplyDelete
 11. 1. ทำให้รู้จักการเป็นคนรักษาเวลาและตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในการงานหน้าที่
  2. อาจารย์มีการสอนที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และให้นำไปปรับปรุงศึกษาเอง
  3. ทำให้ได้ฝึกใช้สมอง ให้มีการคิด การออกแบบ ในผลงานของแต่ละคน
  4. ได้รู้จักความสามัคคีกันในงานกลุ่ม ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบกัน
  5. ได้เรียนรู้เทคโนโลยีรวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ
  6. มีการเรียนการสอนที่ให้ผลิตสินค้าและนำออกไปจำหน่ายในสถานที่จริง
  7. การผลิตสินค้าออกจำหน่ายจริงในงาน gift on the moon

  ชื่อ นาย สุวัฒน์ เจียระวานิช กลุ่ม 102

  เว็บกูเกิ้ลไซต์ https://sites.google.com/site/arti3319suwat

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://suwat-arti3319.blogspot.com/

  ReplyDelete
 12. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม-มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ และร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นกลุ่ม
  2.ด้านความรู้-ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆมากมาย และได้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
  3.ด้านปัญญา-ทำให้มีการพัฒนาด้านโปรแกรมต่างๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล-ได้ทำงานเป็นกลุ่มและได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน และฝึกให้แต่ละคนมีความรับผิดชอบ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ-ได้กระบวนการทำงานและการคิดสร้างสรรค์ผลงานออกมา อย่างดีเยี่ยม และสามารถนำไปใช้ปฎิบัติในงานจริงได้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ-ฝึกให้มีประสบการณ์ทำงานจริง เพื่อนนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ และได้เรียนรู้กระบวนการคิดและกระบวนการทำงานต่างๆ
  7.ดังหลักฐานที่แสดงคือ-งาน Gift on the moon 2013 , google site , Blog , wordpress , issuu

  ชื่อ นายศุภชาติ บุญอ้วน กลุ่มเรียน 102
  เว็บ google sites เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ Package และกรรมวิธีการทำงาน : https://sites.google.com/site/arti3319supachadb/
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
  -http://arti3319-supachad.blogspot.com/

  ReplyDelete
 13. 1.ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ได้เรียนถึงจิตสำนึกในการทำงานที่ดีไม่คัดลอกงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
  2.ด้านความรู้
  - ได้รับการเรียนรู้ในด้านเชิงวิชาการเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการเรียน เว็บบล็อกที่มีประโยชน์อย่างมากในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนอื่นได้รู้จักเรามากขึ้น
  3.ด้านปัญญา
  - ได้รับการปลูกฝังในเรื่องการรู้จักคิดรู้จักทำ และสร้างแรงผลักดันให้เกิดการสร้างงานและผลิตงาน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้ใกล้ชิดและทำความรู็ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งมีบรรยากาศที่น่าประทับใจหลายๆอย่าง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - การทำงานและการคิดงานต้องผ่านกระบวนการในการทำงาน (3ส) อย่างที่อาจารได้สอนไว้ เป็นระบบและมีขั้นตอน ช่วยให้งานของเรามีเอกลักษณ์ และตอบโจทย์เพิ่มมากขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - นำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน เพราะการปลูกฝังของอาจารย์ได้ทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำงานและรู็จากสร้างโอกาสในการทำงานให้มีมากขึ้น
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - งานออกแบบต่างในชั้นเรียน เช่น การออกแบบมาสคอต การออกแบบโลโก้เก้าสถาบัน และงานงานออกแบบที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่มอย่าง love product ในงาน gift on the moon 2013
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  - นาย สกากฤษณ์ ชนะสรสีห์ กลุ่ม 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL: https://sites.google.com/site/arti3319skakrit/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-skakrit.blogspot.com/

  ReplyDelete
 14. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์

  2.ด้านความรู้
  ได้ประสบการณ์ในด้านการการออกแบบและบริหารจัดการเว็บบล็อค ศัพท์ต่างๆที่ีเกี่ยวข้องในด้านเว็บไซต์

  3.ด้านปัญญา
  คิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์ ออกแบบ และการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะช่วยในการทำงานด้านการออกแบบ

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  จากที่ได้ทำงานกลุ่มจึงได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัว แบ่งปันความคิดร่วมกัน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้รู้จักคิดแก้ปัญหาและเรียนรู้ในการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการวิเคราะห์การทำงานตามกระบวนการที่ถูกต้อง

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ได้ฝึกประสบการณ์ก่อนที่จะไปทำอาชีพในอนาคต และได้รู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในอนาคตต่อไป

  นางสาวขวัญชนก รัตนรงคาภรณ์ รหัส 5311317043 กลุ่ม 101

  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้านกระบวนการออกแบบและผลิตผลงานLove Product Gift on the moon 2013
  ชื่อที่อยู่ URL: https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/

  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL: http://arti3319-kwanchanok.blogspot.com/

  ReplyDelete
 15. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  มีความรับผิดชอบต่องาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการเข้าเรียน การส่งงานต่างๆมากขึ้น

  2.ด้านความรู้
  ได้มีการศึกษาและนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์จริง และยังไดรับความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยได้รู้ ที่ไม่ใช่แค่ความรู้รู้ที่มีในห้องเรียน

  3.ด้านปัญญา
  มีสติปัญญามากขึ้น แล้วยังได้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ในวิชาเรียนได้มีการจัดกลุ่ม จึงทำให้ได้รู้จักและใช้ความคิดร่วมกันภายในกลุ่ม ทำให้มีการพูดคุย ศึกษากันและยังมีความสามัคคีกันมากขึ้น

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้นำทักษะและเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ได้นำงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในวิชาเรียนมาประยุกต์เป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีและวิชาชีพมาใช้ร่วมกัน ทำให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และการนำมาใช้งานจริง

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวณัฐณิชา อัครเดชะนันท์ 5211312342
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...
  https://sites.google.com/site/arti3319nathnichaakkara/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้
  http://nathnichaakkara-arti3319.blogspot.com/

  ReplyDelete
 16. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ มีคุณธรรมด้านการรับผิดชอบงานกลุ่มและงานเดี่ยว จริยธรรม
  2.ด้านความรู้
  ตอบ ด้านความรู้ได้ความรู้ความสามัคคี ความสามารถในวิชาเรียน ด้านต่างๆที่อาจารย์สอนมาทั้งเทอม
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ มีสติและปัญญาเพิ่มมากขึ้น จากงานที่ได้รับมอบหมายมา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ วิชานี้ทำให้ได้รู้จักรุ่นน้องมากขึ้นจากที่ไม่เคยได้พูดคุยกันเลยในบางคน มีความสามัคคีกัน รักใคร่กัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ทักษะการคิดมากขึ้นและนำมาวิเคราะห์แก้ไข ปรับปรุง
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ วิชานี้สามารถนำความรู้ที่ได้จากอาจารย์ผู้สอนไปทำงานในบริษัทและความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดนี้จะติดตัวเราไปตลอด เป็นผลมาจากอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นางสาวชมพูนุช ศรีมงคล กลุ่มเรียน101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  https://sites.google.com/site/chompunucharti3319/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  http://chompunuch-arti3319.blogspot.com/

  ReplyDelete
 17. เรียนวิชานี้แล้วได้อะไร
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ตรงต่อเวลามากขึ้น ทำกรรมอะไรก็ได้อย่างนั้น
  2.ด้านความรู้
  - ได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะบล็อก
  3.ด้านปัญญา
  - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องสื่อสารกันตลอด ถึงขั้นสร้างกลุ่มคุย กันเฉพาะวิชาเลยครับ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - คิดวิเคราะห์เยอะมาก รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ผลงานของตนเองและของคนอื่นด้วย
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะ 3ส.
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - การสร้างบล็อก และเขียนบทความทุกสัปดาห์

  นาย ไตรรงค์ ไตรรัตนกุล กลุ่มเรียน 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-trairong.blogspot.com/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/arti3319trairong/

  ReplyDelete
 18. เรียนวิชานี้แล้วได้อะไร
  วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : สอนให้ตัวเรามีความซื่อสัตย์สุจริต ในการเรียน และการทำข้อสอบ

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้เรียนรู้เว็ปและการใช้เว็ปทำให้เรา สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : ด้านปัญญานี้คือว่าได้โดยตรง เพราะ การเรียนวิชานี้จะต้อง มีความคิดที่ไว และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้ความรุ้ด้านความสัมพันธ์มากขึ้น

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ช่วยให้ วิเคราะห์งานผลงานชิ้นงาน อย่างตระหนี้

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : มีผลต่อการนำไปใช้ในการประกอบอาชืพ เช่น นักออกแบบเว็ปไซค์

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน นาย ดนุพล กลิ่นอุดม รหัส5311317183 กลุ่ม 101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319danupol.blogspot.com/

  ReplyDelete
 19. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ฝึกความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคนเองมากขึ้น
  2.ด้านความรู้
  -เรียนรู้วิธีการสมัครเว็บบล็อค เวิดเพลส และกูเกิ้ลไซต์
  3.ด้านปัญญา
  -เรียนรู้วิธีการสมัครเว็บต่างๆที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ฝึกความสามัคคี การร่วมกันทำงานในกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -พััฒนาทักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมากขึ้นทั้งด้านการสร้างเว็บและการหาข้อมูลจากที่ต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถหารายได้โดยการโฆษณากูเกิ้ลลงบนเว็บบล็อคของเราเองได้ และสามาถรนำไปประยุกต์กับชีวิตประจำวันของเราได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  -นายไกรฤกษ์ สารากร รหัสนักศึกษา5311310451 กลุ่ม 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  -https://sites.google.com/site/arti3319krilerg/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  -http://arti3319-krilerg.blogspot.com/

  ReplyDelete
 20. 1.เอาชนะใจตนเอง สามารถทำงานและช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มได้
  2.รู้จัก Free เว็บไซน์ ต่างๆและสามารถเรียนรู้การสร้างและการตกแต่งบล๊อคของตนเอง สามารถหารายได้อีกททางหนึ่งด้วย
  3.เสริมความคิดริเริ่ม และ สร้างสรรค์การออกแบบ วิธีการสร้างสรรค์งานที่ดียิ่งขึ้น
  4.เมื่อตนเองสามารถทำกิจกรรมใดๆได้แล้ว ก็สามารถแบ่งปัน และแชร์ความนรู้ที่เรามีให้กับคนอื่น และคนอื่นก็จะแชร์ความรู้ให้กับเรา
  5.เนื่องจากมีการจัดงาน Gift On The Moon จึงได้มีการวิเคราะห์ความสามารถของตนเองว่าสามารถสร้างสรรค์งานอะไรออกมาได้ เพื่อที่จะจำหน่ายในงาน และต้องผ่านกระบวนการออกแบบจากโปรแกรมคอมพอวเตอร์ เมื่อเสร็จงานแล้ว ก็ทำรายงานเสร็จแล้ว อัปลงที่ issuu
  6.เราสามารถพัฒนางานต่างๆเพื่อต่อยอดในการสร้างชิ้นงานให้เป็นอาชีพเสริม หรือแม้กระทั่งการหารายไดเสริมจากการโฆษณาในบล๊อคของตนเองได้ด้วย
  7.1 นางสาววารี ควรหา รหัส 5311322399 กลุ่ม 101 https://sites.google.com/site/wareearti3319/
  7.2
  http://arti3319-waree.blogspot.com/

  ReplyDelete
 21. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ได้รู้จักกฎเกณ์และข้อบังคับในทางที่ถูกต้อง ไม่นำไปใช้ในทางที่ไม่ดี

  2.ด้านความรู้
  -ได้เรียนรู้ ศึกษา เข้าใจกระบวนการขั้นตอนต่างๆในการทำเว็บไซต์

  3.ด้านปัญญา
  -ได้รู้ถึงการทำงานทุกชนิดอย่างมีสติ รอบคอบ

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้รู้จักเพื่อนในกลุ่ม และทได้แชร์ประสบการณ์ำในการทำงานร่วมกัน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้รู้ถึงเทคโนโลยี

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตน

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  -นางสาววิภาวี เครือทอง กลุ่ม 101

  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL: https://sites.google.com/site/arti3319vipavee/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL: http://arti3319-vipavee.blogspot.com/

  ReplyDelete
 22. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม = ได้การคิดริเริ่มเป็นและไม่โกงในด้านการทำงาน หรือการcopyงานของเพื่อนมาเป็นของตัวเองซื่อสัตย์ต่อกันในการทำงานกับเพื่อนเป็นหมู่คณะ

  2.ด้านความรู้ = ได้ทักษะในการเรียนการใช้งานเว็บบล๊อก การออกแบบรวมถึงการออกแบบงานเป็น3มิติเสมือนจริงและความรู้ที่ได้จากอาจารย์ผู้สอนและข่าวคราวการอัพเดทเทคโนโลยี

  3.ด้านปัญญา = ได้สติปัญญาในการจัดการบริหารงานตัวเองให้เป็นระบบมากขึ้น

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล = มีมนุษสัมพัธ์ที่ดีต่อกันทั้งอาจารย์และเพื่อนในชั้นเรียนช่วยเหลือกันและสามัคคี

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ = การคิดวิเคราะห์เป็นไปตามกระบวนการ ส.3 เพื่อนเป็นระบบ ระเบียบในการทำงาน และถูกต้อง และสอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแระชาสัมพันธ์ การจัดงานจริง

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ = ได้ฝึกการทำงานทั้งในชั้นเรียนการออกแบบสินค้าเพื่อนำเสนองาน และภายนอกเพื่อหาข้อมูล และปฏิบัติจริงในการนำเสนอในงานสาขาวิชาศิลปกรรม


  นางสาวธมกร ฉวีนาค 5311310303 กลุ่ม101

  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  https://sites.google.com/site/arti3319thamakorn/

  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  http://arti3319-thamakorn.blogspot.com/

  ReplyDelete
 23. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของอาจารย์และเพื่อนในกลุ่ม มีความรับผิด
  ชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  2.ด้านความรู้
  - ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกตืใช้ในการ
  ออกแบบนิเทศศิลป์ได้
  3.ด้านปัญญา
  - ทำให้เกิดความคิด รู้จักคิดและวางแผนการทำงาน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - มีการแชร์ เสนอความคิด ปรึกษากันในกลุ่มเพื่อร่วมกันดำเนินงานต่อไป
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มีการลำดับความคิด
  วางแผนก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินานเป็นไปได้ด้วยดี
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - มีการสอนการใช้ทักษะที่เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพ รู้เรื่องการจัดการ
  ธุรกิจ และและกฎหมาย
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นายชวลิต ภูชาญ กลุ่มเรียน 101
  1.https://sites.google.com/site/arti3319chawalit/
  2.http://arti3319-chawalit.blogspot.com/

  ReplyDelete
 24. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ฝึกให้รู้จักรับผิดชอบการด้วยตัวเอง ตรงต่อเวลามากขึ้น รัปผิดชอบมากขึ้น
  2.ด้านความรู้
  - รู้ถึงเว็บไซต์มากมายที่มีประโยชน์แต่ไม่เคยรู้จัก และยังนำเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
  3.ด้านปัญญา
  - มีความจำดีขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - สมามัคคีกันมากขึ้น ได้พูดคุยและปรึกษาหารือกับเพื่อนต่างกลุ่ม ทำให้สนิทกันมากขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - รอบคอบมากขึ้น รู้จักคิดและสร้างสรรงานที่ดีขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  - นางสาว นุศรา สุนา กลุ่มเรียน 101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้านกระบวนการคิดวิเคราห์ ชื่อที่อยู่
  - URL:https://sites.google.com/site/nutsaraarti3319/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  -http://nutsara-arti3319.blogspot.com/

  ReplyDelete
 25. ได้ความรู้และประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ คือการรักษาเวลา การเข้าห้องให้ตรงเวลา การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
  2.ด้านความรู้
  ตอบ การจดบันทึกในห้องเรียนซึ้งสามารถนำมาทบทวนได้ การหัดบริหารเว็ปไซต์ด้วนตนเอง การฝึกออกแบบและมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจริง
  3.ด้านปัญญา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้รู้จักและได้ทำงานร่วมกับน้องๆและพี่ๆในห้องเรียน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการวางแผน การค้นคว้าและการสรุป อย่างเป็นระบบ และตรงต่อเวลาที่กำหนด
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถทำงานได้ระเอียดขึ้น และมีแผนการทำงานในการนำเสนอ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  ตอบ การบริหารและจัดการเว็ปไซต์ blogger,google site,word press
  และการเข้าร่วมประกวดมาสคอส

  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  ปรมณพรรณกฤช เชยอรุณ กลุ่มเรียน 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้านการออกแบบเว็ปไซต์ชื่อที่อยู่ URL:
  https://sites.google.com/site/arti3319poramonpannakitt/
  http://poramonpannakit.wordpress.com/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  http://arti3319-poramonpannakit.blogspot.com/

  ReplyDelete
 26. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 27. ตอบ
  1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ระเบียบวินัย และการมีความรับผิดชอบมากขึ้น
  2 ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเว็บบล็อกมากมาย ทั้งบางเรื่องที่เรารู้จักและไม่รู้จัก
  และความรู้เกี่ยวกับ html และความรู้รอบตัวเช่นศัพท์ภาษาอังกฤษ และเทคนิคหลายอย่างที่อาจารย์สอน
  3 สร้างเสริมสติปัญญาให้ดีและพัฒนาขึ้นจากแต่ก่อน และจะพัฒนาขึ้นไปอีก
  4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก็เป็นหนึ่งที่ดิฉันได้จากคาบเรียนวิชาarti3319 การได้ทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เปิดความคิดหลายๆอย่าง
  และอีกทั้งได้มิตรภาพอีกด้วย
  5 ด้านความคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิฉันรู้จักใช้การวิเคราะห์กับงาน การแก้ไขปัญหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิฉันได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ หลายเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้จักมีอีกมาก เทคโนโลยีทำให้ดิฉันเปิดโลกกว้างมากขึ้น
  6 ด้านวิชาชีพนอกจากเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศแล้ว ดิฉันยังได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งบางคำเป็นศัพท์เฉพาะ และการสร้างสรรค์เว็บบล็อกให้ดีขึ้นไปอีก
  7 นางสาวจินดารัตน์ นำประดิษฐ์ 5311322308 กลุ่ม 101

  เว็บสรุปการเรียนarti3319-jindarat.blogspot.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. ตอบ
   1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ระเบียบวินัย และการมีความรับผิดชอบมากขึ้น
   2 ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเว็บบล็อกมากมาย ทั้งบางเรื่องที่เรารู้จักและไม่รู้จัก
   และความรู้เกี่ยวกับ html และความรู้รอบตัวเช่นศัพท์ภาษาอังกฤษ และเทคนิคหลายอย่างที่อาจารย์สอน
   3 สร้างเสริมสติปัญญาให้ดีและพัฒนาขึ้นจากแต่ก่อน และจะพัฒนาขึ้นไปอีก
   4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก็เป็นหนึ่งที่ดิฉันได้จากคาบเรียนวิชาarti3319 การได้ทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เปิดความคิดหลายๆอย่าง
   และอีกทั้งได้มิตรภาพอีกด้วย
   5 ด้านความคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิฉันรู้จักใช้การวิเคราะห์กับงาน การแก้ไขปัญหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิฉันได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ หลายเรื่องที่ดิฉันยังไม่รู้จักมีอีกมาก เทคโนโลยีทำให้ดิฉันเปิดโลกกว้างมากขึ้น
   6 ด้านวิชาชีพนอกจากเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศแล้ว ดิฉันยังได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งบางคำเป็นศัพท์เฉพาะ และการสร้างสรรค์เว็บบล็อกให้ดีขึ้นไปอีก
   7 นางสาวจินดารัตน์ นำประดิษฐ์ 5311322308 กลุ่ม 101
   googlesites https://sites.google.com/site/arti3319jindarat/

   เว็บสรุปการเรียนarti3319-jindarat.blogspot.com

   Delete
 28. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  ได้เรียนรู้เว็ปต่างๆที่สามารถทำให้เราพัฒนาตนเองเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสื่อต่างและได้เรียนเว็ปที่สามารถสร้างรายได้ และได้ลงมือทำจริง
  3.ด้านปัญญา
  ได้พัฒนาเรื่องที่ไม่เคยได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ไม่ควรมองข้าม
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้เรียน ความสามารถของแต่ละคนว่าเก่งในด้านอะไร
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้การเรียนรู้ออกแบบสิ้นค้าอย่างเป็นขั้นตอน และได้เรียนรู้การทำเว็ป ที่เป็นมาตราฐานสากล
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  นำไปใช้ในอนาคต ในเรื่องการทำเว็ปแบบสำเร็จรูป ที่ง่ายๆ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นาย ธงชัย ดุจกร กลุ่ม 102 รหัส 5311317191
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:

  ReplyDelete
 29. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และต่อส่วนรวมมากขึ้น
  2.ด้านความรู้
  - ได้ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จากไม่เคยรู้ว่าเขาทำกันยังไงก็ได้รู้ได้ลองฝึกทำ
  3.ด้านปัญญา
  - ได้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องมากขึ้นจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกันในตัวงานที่อาจารย์สั่ง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้ใช้กระบวนการคิดและวางแผนในการออกแบบเว๊ปไซต์
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ได้เรียนรู้การใส่โฆษณาทางหน้าเว๊ป และการจัดการเว๊ปไซต์
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  - กฤษณะ เลาศรีรัตนชัย กลุ่ม 101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/arti3319kidsana/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-kidsana.blogspot.com/

  ReplyDelete
 30. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมในด้านของการเข้าเรียน ต้องแต่งการให้สุภาพเหมาะแกการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้ความรู้และทักษะในการเรียนในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ได้เรียนรู้ในการใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบ เหมาะกับกับเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีอสจารย์เป็นผู้แนะแนวทางให้เสมอ
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ อาจารย์ได้แนะแนวทางในการทำงานของกลุ่ม ที่ได้ทำงานร่วมกัน ได้รู้จักการจัดการตนเองในการทำเป็นกลุ่ม รู้จักถึงความถนัดของตนเองในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างดี
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ได้กลุ่มเมื่อได้ทำงานร่วมกันและการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกัน อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้มีผลงานออกมานำเสนออย่างเป็นระบบ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ การใช้เทคโนโลยีใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มและบุคคลอื่นๆ ได้ และสามารถแชร์ประสบการด้านเทคโนโลยีเืพื่อออกแบบได้ทั่วถึง
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ ได้ประสบการณืในการดำเนินงาน ก่อนที่จะทำงานอย่างจริงจังและลงมือปฏิบัติ และสามารถในได้ในชีวิตประจำวันต่อไป
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวชลีมาศ ร่มโพธิ์ 5111302534 กลุ่ท(102)
  http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/
  https://sites.google.com/site/arti3319chaleemas/

  ReplyDelete
 31. 1.ได้ความรู้และประสบการณ์ด้านจริยธรรมก็คือ การมีสัมมาคารวะต่อ อาจารย์ผู้สอน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
  2.ด้านความรู้ก็คือได้ทักษะและประสบการณ์ของผู้สอนถ่ายทอดมาสู่ผู้เรียนซึ่งเป็นประโยชน์มากเพราะเป็นพัฒนาฝีมือของข้าพเจ้าด้วย
  3.ได้ประสบการณ์ด้านปัญญา ทำให้มีสตินึกคิดและตระหนักถึงความสำคัญของวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือการมีความสามัคคีต่อเพื่อนในกลุ่มเรียน และกลุ่มของชิ้นงานนั้นผมคิดว่ามันสำคัญเป็นอย่างมากในการ เรียนรู้ ความหมายของมันก็ช่วยกันเรียน ไม่ใช่แข่งกันเรียน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน การคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีมีความสำคัญของชีวิตประจำวันอย่างมากเช่น ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายเป็นต้น ซึ่งในวิชานี้ก็ทำให้ผมพัฒนาทักษะด้านความคิดและวิเคราะห์มาโดยตลอดจน ภาคการเรียนนี้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพนี่คือหัวข้อสำคัญที่เป็นอันดับต้นๆ เพราะมันคือวิชาชีพของเรา เลี้ยงชีพ ชีวิตเราในภายภาคหน้า แล้วปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้่องกับชีวิตเราไปครึ่งชีวิตแล้ว ฉะนั้นผมต้องฝึกทักษะด้านนี้ไปเพื่อเลี้ยงชีพ
  7.ธนบัตร แพรศรี 5311322639 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319thanabat/
  http://arti3319-thanabat.blogspot.com/

  ReplyDelete
 32. 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ ได้มีจรรยาบรรณในการเรียนการสอน สืบค้น ข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง และคิดประมวนวางแผนการทำงาน ก่อนจะลงมือจริง โดยที่ไม่คัดลอกจากคนอื่นมา
  2. ได้ความรู้จากการสืบค้น จากแหล่งความรู้นอกเหนือจากการเรียน มีหลักการณ์มากขึ้นในการทำงาน เช่น การคิด การวางแผน การค้นหาต่างๆ
  3. ด้านปัญญา คือ มีการทดลองทำนอกเหนือเวลาเรียน ขยันทำให้บ่อยขึ้น เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาให้ดียิ่งกว่าเดิม
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ มีการประสานงานกับเพื่อนมากขึ้น สามัคคี โดยส่วนรวม ช่วยกันทำ จนประสบความสำเร็จ
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การสืบค้น การวางแผนงานที่จะสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยีได้
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ จากการทดลองงานจริงซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทำงานในช่วงชีวิตได้

  นายภาณุพัฒน์ มานชู กลุ่ม 102
  - เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้านทำงาน https://sites.google.com/site/arti3319panupat/
  - เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://arti3319-panupat.blogspot.com/

  ReplyDelete
 33. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - สอนให้เราไม่ copy งานคนอื่น ให้เราตั้งใจทำงานด้วยตัวเราเอง
  2.ด้านความรู้
  - ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซด์ต่างๆที่เราไม่เคยทำ
  3.ด้านปัญญา
  - ได้ฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะทำงานมากขึ้น ทำให้รู้จักคิดค้นงานต่างๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ทำให้เกิดความสามัคคีกัน เกิดความร่วมมือในด้านการทำงานต่างๆ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ทำให้เรารู้จักเพิ่มคุณค่าของงาน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ทำให้เราผลิตสินค้าหรือเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อที่จะนำไปขายได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  - นฤภร ตรีรณฤทธิ์ กลุ่ม 101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน กระบวนการคิดวิเคราะห์ ชื่อที่อยู่ URL:
  - https://sites.google.com/site/naruepornarti3319/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  - http://narueporn-arti3319.blogspot.com

  ReplyDelete
 34. 1. ด้าน คุณธรรม จริยธรรม คือ
  -ได้รู้จักการรับผิดชอบ และช่วยเหลือเพื่อน
  2.ด้าน ความรู้ คือ
  -ได้ความรู้ในการตกแต่ง และการทำ wordpress Blogger Google Site และ การทำ E-book ใน issuu
  3.ด้านปัญญา
  - ได้ฝึกการกระตือรือร้น และ ตื่นตัวอยุ่ตลอดเวลา เพราะมีงานมาอยู่เรื่อยๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้สนิทกับเพื่อนที่ไม่ค่อยได้คุยกันมากขึ้นและช่วยเหลือกันในงาน Gift on the moon
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
  - ได้ฝึกการคิดในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ในวิธีการทำบรรจุภัณท์ของสินค้าให้มีความเหมาะสม และการคิดอย่างรอบคอบ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ได้ลงมือปฎิบัติงานจริง และได้ความรู้เกี่ยวกับการทำสินค้านั้นๆมากยิ่งขึ้น
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นายธนันชัย บุญเล็ก 5311310535 กลุ่ม 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  https://sites.google.com/site/arti3319thananchai
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  http://arti3319-thananchai.blogspot.com/

  ReplyDelete
 35. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น
  2.ด้านความรู้
  - ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ และ ทำให้พัฒนาตัวเอง
  3.ด้านปัญญา
  - ทำให้มีความคิดหลากหลาย
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้ความรู้จากบุคคลรอบข้าง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ทำให้ได้รู้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้าไปไกลมาก
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ทำให้มีแนวทางในการเลือกอาชีพที่ดี
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - ที่อยู่เว็บบล็อก และ กูเกิ้ลไซต์
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  - นาย เมธาวี มีระลึก รหัส 5311322712 กลุ่ม 101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/mathaweearti3319/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-mathawee.blogspot.com/

  ReplyDelete
 36. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ได้รู้ว่าการออกแบบไม่ใช่เรื่องง่าย เราควรหมั่นฝึกฝนด้วยตนเอง ไม่ควรไป copy หรือนำของผู้อื่นมาใช้
  2.ด้านความรู้ - ได้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3.ด้านปัญญา - ทำให้รู้ว่าก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรซักอย่างนั้น ต้องมีสติ คิดให้ดี ให้รอบคอบอยู่เสมอ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้ฝึกการทำงานเป็น team อย่างแท้จริง มีการแบ่งหน้าที่ ประสานงาน และอีกหลาย
  ๆอย่างทำให้มีประสบการณืในการทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ทำให้เราต้องคิด วิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีก่อนการทำงาน เพราะเมื่อเราส่งงานไปยังฝ่ายอื่นๆ ถ้างานของเราวิเคราะห์ผิดพลาดไป อาจทำให้เสียทั้งเวลา และงบประมาณ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ทำให้ได้ฝึกการประกอบอาชีพจริง ทำสินค้าจริง ประสานงานจริง ซึ่งทำให้เรามีประสบการณ์ตรงนี้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ - เว็ปบล๊อก http://arti3319-teeradon.blogspot.com
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน - นายธีรดนย์ นุญาสิทธิ์ กลุ่มเรียน 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL: - http://arti3319-teeradon.blogspot.com

  ReplyDelete
 37. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  =ได้รู้ถึงการในการทำงานที่ถูกต้องเช่นใช้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องในอินเตอร์เน็ต
  2.ด้านความรู้
  ต=ได้รู้ถึงการทำงานการสร้างการปรับแต่งเว็บบล็อกต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
  3.ด้านปัญญา
  =ได้ทักษะการทำงานหลายๆด้านเช่น ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และได้ทักษะการทำงานอย่ามีแบบแผน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  =ได้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  =ได้รุ้ถึงการใช้ทักษะที่มีอยู่อย่างเหมาะสมกับรูปแบบงานที่ได้รับมอบหมายมา และ ได้เรียนรุ้โปรแกรมต่างๆ และการทำงานของเว็บบล็อก
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  =ได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพทางด้านการออกแบบ และทำงานตามแบบแผนที่อาจารย์สอน
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  =
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นาย ณัฐนนท์ ลาภนทีวิจิตร กลุ่มเรียน 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL: https://sites.google.com/site/arti3319natthanon/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-natthanon.blogspot.com/

  ReplyDelete
 38. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ได้รับในเรื่องของความซื่อสัตย์ ทั้งเรื่องของเวลาและความรับผิดชอบ
  2.ด้านความรู้
  เยอะมาก หนูสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้คล่องขึ้น เข้าใจระบบมากขึ้น รวมไปถึงการทำงานต่างๆใน การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
  3.ด้านปัญญา
  แนวการคิด การทำงาน การตัดสินใจ เร็วขึ้น เกิดจากการจัดการและวางแผนงานได้ จากการเรียนวิชานี้
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ทำให้รู้ถึงการรวมงานกันเป็นกลุ่ม การวางตัวในกลุ่ม การผสานงานการแบ่งหน้าที่ และความเด็ดขาดด้วย
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คิดงานเป็นทำงานได้จริง จากการจัดงานกิฟ ทำให้ทราบว่า การเรียนวิชาเท๕โนโลยีเพื่อการออกแบบมีผลมาก
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สมารถนำมาใช้หาเงินด้วยวิธีการรับจ้างสร้างเว็บ จัดโฆษณาทางบล็อก
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวปรียาภรณ์ น้อยสงวน 5311322332 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319preeyapon/
  http://arti3319preeyapon53.wordpress.com/
  http://arti3319-preeyapon.blogspot.com/

  ReplyDelete
 39. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  = อาจารย์ได้สอนให้รู้ถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถมาใช้ได้ เพื่อนำมาปรับต่อการเรียนการสอนของทุกวิชาในภาคเรียน

  2.ด้านความรู้
  = อาจารย์ได้สอนให้รู้ถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถนำมาพัฒนากับสินค้าที่ทำขายในงาน gift on the moon รวมถึงเรื่องของเว็บไซด์ต่างๆ ไม่ว่างจะเป็น Google sites ,blogspot, Word press และรวมถึงการทำ E-book

  3.ด้านปัญญา
  = อาจารย์ได้ทำให้นักษาได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นจากเดิม


  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  =อาจารย์ได้ทำให้นักศึกษาเกิดความรักใคร่สามัคคีมากขึ้น และรู้จักกันมากขึ้น เพราะมาจากการจัดงาน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  =ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นอาจารย์ได้ทำให้นักศึกษา ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ในการจัดการBlogspot

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  = ด้านทักษะวิชาชีพ นั้นอาจารย์ให้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสิ่งของที่นำไปขายในงาน Gift on the moon เพื่อให้เพิ่มมูลค่าของสินค้า้นั้นๆให้มากขึ้น ด้วยกระกวนการทางด้านเทคโนโลยี

  นาง สาวสุนิดา ตันวุฒิพร กลุ่มเรียน 101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  = https://sites.google.com/site/sunidaarti3319/

  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  = http://arti3319-sunida.blogspot.com/

  ReplyDelete
 40. 1.ได้มีความรู้เรื่องคุณธรรม มีจรรยาบรรณในการเรียนรู้ในวิชาarti3319ในการสืบค้าหาข้อมูลมาอ้างอิงใช้ในการเรียน
  2.ด้านความรู้เรียนการใช้ระบบออนไลน์ในการศึกษาการบริหารจัดการเว็บไซด์ของตัวเอง
  3.ด้านปัญญาได้ส่งเสริมทักษะในการดำเนินงานวางแผนงานและไปดำเนินอาชีพได้
  4.ด้านความสัมพันธ์ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของระหว่างบุคคลมาใช้ปรับปรุงงานของเรา
  5.การคิดวิเคราะห์มีการคิดการวางแผนเป็นขั้นตอนก่อนที่จะดำเนินงานและสืบค้นข้อมูลจากการใช้เว็บไซด์ต่างๆ
  6.ด้านวิชาชีพเพื่อไปต่อยอดในอนาคตได้และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

  นาย ทวีป อยู่ทรัพย์

  เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน https://sites.google.com/site/arti3319taveeb/

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้
  http://arti3319-taveeb.blogspot.com/

  ReplyDelete
 41. คำตอบ
  1. จากการได้เรียนวิชานี้ที่ทำให้รู้เรื่ิงเกี่ยวกับการสเมิดสิทธิ์ ซึ่งไม่ควรทำอย่างยิ่งในการทำงานในสาอาชีพนักออกแบบนักพัฒนาระบบ นักบริหารจัดการบล็อก อาจารย์เน้นย่ำอยู่ตลอดว่าการละเมิดสทธิ์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง

  2. ความรู้ที่ได้จากการเรียนคือที่เด่นชัดคือเรื่องการจัดการบริหารจัดการเว็บบล็อกต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็นโปรไฟล์ให้ตัวเองได้ในอนาคต การสร้างรายได้จริง เพื่อให้ได้ความรู้อย่างสูงสุดทำให้ต้องมีการทำบล็อกเป็นของตัวเองขึ้นมาจริงๆซึ่งนั้นดิฉันคิดว่ามันดีมากที่จะได้ลองทำเอง

  3. ทางด้านปัญญาที่ได้จากการเรียน ก็คงจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากอาจารย์ที่ใหม่และการใช้งานเว็บอย่างเป็นระบบที่ทำให้เสริมปัญญาดิฉัน

  4. สิ่งที่ได้คือความร่วมมือในการทำงานอย่างเป็นระบบจากการทำงาน Gift on the moon ที่ทำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่

  5. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในการผลิตจริงเพื่อนำมาขายในงานกิ๊ฟ จึงทำให้ต้องเรียนรู้ข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยี จากอาจารย์ซึ่งให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้วย

  6. สิ่งที่ได้คือความสามารถจริงที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง และเป็นสิ่งที่ฉันได้รับอยู่

  7. หลักฐานการแสดงคือ ความสามารถในการออกแบบแนวใหม่ที่ได้จากอาจารย์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

  น.ส. ศุภาวีร์ ทองคำ
  5311310378 กลุ่มเรียน 101

  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:

  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  http://supawee-arti3319.blogspot.com/

  ReplyDelete
 42. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ อาจารย์สอนให้นักศึกษาเเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกระเบียบทำงานเป็นทีมให้ประสบผลสำเร็จ
  2.ด้านความรู้
  ตอบ ด้านความรู้อาจารย์สอนโปรแกรมใน adobe ต่างๆอย่างเข้าใจและแม้แต่เรื่องการการออกแบบเว็ปไซต์ก็ยังได้ความรู้มากมายถึงแม้จะมีเวลาแค่4เดือนก็ตามอาจารย์ได้สอนอย่างเติมที่ใครที่ฝึกทำก็จะได้ความรู้ไป
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ อาจารย์จะสอนให้กับคนที่ยังไม่เคยทำคือสอนตั้งแต่ต้นอย่างช้าๆให้เข้าใจและคนที่เคยทำแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ด้านการผู้มิตรอาจารจะให้ทำงานเป็นทีมโดยการคละกลุ่มไม่จับกันเองเพราะจะได้เป็นการทำงานแบบทำจริงโดยไม่เหมือนกับในห้องเรียน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ อาจารย์สอนให้นักศึกษาทำงานแบบเจ้านายกับลูกจ้างอยู่แล้วเพื่อไม่ทำให้มีปัญหาในอนาคต
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  สิรินภา สารพัฒนา 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:

  ReplyDelete
 43. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -มีความรับผิดชอบต่อหน้าีที่ที่ได้รับมอบหมาย
  -ด้านการตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  -ได้ทักษะความรู้จากการเรียนรู้ในการสร้างเว็บบล็อก
  3.ด้านปัญญา
  -มีการคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการทำงานการวางแผน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ศึกษาการจัดการเว็บบล็อกในการใช้แสดงผลงานของตัวเราเองการจัดระบบแผนความคิดการสร้างเว็บเพจ
  -ศึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์เกี่ยวกับWordePress ในการศึกษาเกี่ยวกับการสร้งเว็บเพจ
  -มีการศึกษาในระบบ 3 ส.
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  -นายชัชนันท์ ภูครองทอง กลุ่มเรียน 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  -https://sites.google.com/site/arti3319chutchanan/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  -http://arti3319-chutchanan.blogspot.com/

  ReplyDelete
 44. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ทำให้เกิดความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในการทำงานและการสอบ
  2.ด้านความรู้
  -ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเว็ปไซต์ต่างๆและการทำเว็ปบล็อค
  3.ด้านปัญญา
  -ได้ฝึกทักษะทางปัญญาในการคิดงานต่างๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้พูดคุยหรือติดต่อกันมากขึ้นจากการทำงานกลุ่ม ซึ่งทำให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์เกิดขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้ฝึกกระบวนการคิดในการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจึงทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ความรู้ที่ได้นั้นมีความจำเป็นต่อวิชาชีพและคาดว่ามีโอกาสได้ใช้ในภายภาคหน้า
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  -นาย ทัศนะ ศรีสวัสดิ์ arti-3319
  5311310519 กลุ่ม102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://tassana3319.blogspot.com/

  ReplyDelete
 45. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - การทำงานด้วยความที่มีจรรยาบรรณของนักออกแบบ ให้ความเชื่อเหลือกับเพื่อน มีน้ำใจ
  2.ด้านความรู้
  - ได้เรียนรู้การใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานด้านออกแบบเพื่อลดการ ใช้จ่าย,ลดเวลา ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย ศึกษาจากการทำงานจริง
  3.ด้านปัญญา
  - จากการเรียนรู้บางครั้งเกิดปัญหา จากความรู้ที่ได้จากการศึกษาในคาบเรียน มีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนมีระบบ

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ความสัมพันธ์มีมากจากการทำงานเป็นกลุ่มในคาบเรียน การทำงานร่วมกันทั้งรุ่น คืองสน Gift on the moon การเข้าหาอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆจึงเกิดความสามัคคี

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - จากการได้เรียนรู้จากคาบเรียนนั้นจึงทำให้สามารถ ขั้นตอนการทำงานผ่านเทคโนโลยี

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - จากการเรียนสามารถนำความรู้ที่นำไปให้ในชีวิตจริงได้อย่างเรียบง่าย
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - จากการเรียนรู้ในคาบนั้นมีการทำเป็นรายงานใน issuu

  นาย วรวุฒิ ครูรุ่งโรจน์รัตน์
  1.https://sites.google.com/site/arti3319wollavud101/
  2.http://arti3319-wollavud.blogspot.com

  ReplyDelete
 46. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ได้รู้จักการมีอ่อนน้อม รับฟังผู้อื่น
  2.ด้านความรู้
  รู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บ ต่างๆ
  3.ด้านปัญญา
  ได้ทักษะการเรียนรู้ทางการเรียนรู้มากมายจากเว็บ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้รู้จักเพื่อนและอาจารย์ที่มีคุณภาพ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีทักษะทางด้านการวิเคราะห็ที่มีคุณภาพ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ได้นำความรู้จากการเรียนไปใช้ได้ในชีวิตจริง
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ

  นายธนาวรรณ โพธิ์พิทักษ์ กลุ่ม 102
  http://arti3319-tanawan.blogspot.com

  ReplyDelete
 47. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม-
  2.ด้านความรู้ -ตลอดที่เรียนมาได้รับรู้ข้อมูลจากเทคโนโลยีมาขึ้นที่อาจารย์ได้ถ่ายทอด อย่างเช่นการทำบล็อก googlesites wordpress และการนำเสนออย่างอย่างถูกต้อง
  3.ด้านปัญญา -ได้เรียนรู้การเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีมากขึ้นและการสือค้นอย่างถูกต้อง 3ส
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล -การทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆในห้องทำไห้ได้รับรู้ถึงทัศนะคติของเพื่อนๆ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ -ได้รับรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิมมากจากการที่ได้มีการสร้างบล็อกต่างๆที่อาจารย์ถ่ายทอดมา
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แม็ก ตรีฉัตร 5311310634กลุ่มเรียน 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/arti3319max/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-max.blogspot.com/
  You might also like:

  ReplyDelete
 48. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  มีความรู้จักมีระเบียบวินัีย การทำงาน โดยยึดหลัก 3 ส.
  และเพื่อนำไปใช้ ปฎิบัติยึดถือในการทำงานต่อไปในข้างหน้า

  2.ด้านความรู้
  ได้ความรู้ในการปฏิบัติทำงานและได้ พัฒนาสมองและศักยภาพในการ
  รู้ในทุกๆด้าน ได้รู้จักการทำ blog wordpress googleside issuu ต่างๆ
  นำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตและสามารถสร้างรายได้
  3.ด้านปัญญา
  ได้เพิ่งศักยภาพด้านสมองในการทำงานเช่น การออกแบบ ต่างๆ ในการ
  ทำงาน สามารถนำไปต่อยอดและสอนผู้ที่ไม่รู้ในอนาคตได้
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้แลกเปลื่อนความรู้ซึ่งกันและกันในการทำงาน และได้รู้จักการช่วยเหลือ
  และแลกความสามารถในการทำงานกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
  การทำงานในอนาคตได้
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้ฝึกฝนการใช้ปฎิบัติการทำ เวป และทำ blog ต่าง ๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถสร้างงาน สร้างอาชึำพได้ๆ ได้เงินมาสร้างครอบครัวได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวสาลินี บุุนนาึค กลุ่มเรียน 102 รหัส 5311322423
  http://arti3319-salinee.blogspot.com
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-salinee.blog.com

  ReplyDelete
 49. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ได้ฝึกความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบต่างๆในการเรียนการสอน
  2.ด้านความรู้
  -ได้รู้ถึงวิธีการใช้ Wordpress Googlesites ISSUU
  3.ด้านปัญญา
  -ได้ฝึกและรู้วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีสาระและมีประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนมากมายและไดฝึกความสามัคคี
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้พัฒนาเรื่องที่อาจารสอนในรายวิชานี้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ได้ฝึกเรื่องของการผลิตและนำไปขายจริงด้วยตนเอง
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นาย สรายุทธ งามระเบียบ กลุ่มเรียน102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/arti3319sarayut/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-sarayut.blogspot.com/

  ReplyDelete
 50. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม:ได้เรียนรู้การมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนและตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้:ได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านอินเตอร์เน็ตมากมายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทางการกรียนหรือธุรกิจได้อีกมากมาย
  3.ด้านปัญญา:มีสติปัญญาที่มั่นคงตรงต่อเวลา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล:มีมนุษย์สัมพันดี
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ:มีความรู้สังเกตุเพิ่มเติมและเรียนรู้ได้อีกมากมาย
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ:มีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ:เขียนบล็อก
  นางสาว นิชาภาอึ๋งสืบเชื้อ กลุ่ม1102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/arti3319nichapa/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-nichapa.blogspot.com/

  ReplyDelete
 51. Replies
  1. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
   1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   -สร้างจิตสำนึกในการทำงานและการสอบ
   2.ด้านความรู้
   -การสร้างบล็อกเพื่อทำงานสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานต่อไปได้
   3.ด้านปัญญา
   -เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการส่งงานออนไลน์
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   -ได้มีการติดต่อประสารงานที่ไม่ใช่แค่ในกลุ่มเรียน
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   -ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   -ทุกขั้นตอนในการเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
   7.ดังหลักฐานแสดงคือ
   -ผลงานที่มีคือกิจกรรมงานgift on the moon
   แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
   - น.ส.วรรณยารัตน์ เรืองพู กลุ่ม102
   1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:
   2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://wanyarat-arti3319.blogspot.com/

   Delete
 52. 1.ตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรน ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
  2.มีความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ และกระบวนการดำเนินงานในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์อย่างเป็นระบบ
  3.สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล แยกแยะส่วนการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น
  4.มีทักษะการทำงานเป็นทีม โดยการมีส่วนร่วมและบทบาทการทำโครงงานสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และรู้จักการประเมินแก้ไขสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบ
  5.มีการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี และการปรับประยุกต์
  6.นำเสนอผลงานโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถนำไปพัมนาปรับใช้ได้กับรายวิชาอื่นๆ
  7.http://issuu.com/cholladapliensangsri/docs/aw_ok_______
  นางสาวชลลดา เปลี่ยนแสงศรี กลุ่มเรียน101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์การจัดการความรู้อย่างพอเพียง ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/cholladaarti3319/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://chollada-arti3319.blogspot.com/

  ReplyDelete
 53. วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ ได้ด้านการรับผิดชอบงานกลุ่ม
  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบ สามารถนำไปต่อยอดได้
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ มีสติและปัญญาเพิ่มมากขึ้น จากงานที่ได้รับมอบหมายมา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ทำให้รู้จักเพื่อนๆ เพิ่มมากขึ้น ได้ทักษะด้านทำงานกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ทักษะการคิดมากขึ้นและนำมาวิเคราะห์แก้ไข ปรับปรุง
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำความรู้ที่ได้มานำไปต่อยอดพัฒนาใสสายอาชีพได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นาย ภูริทัต มีสมบัติ กลุ่มเรียน101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่
  https://sites.google.com/site/puritudarti3319/:

  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:
  http://puritudarti3319.blogspot.com/

  ReplyDelete
 54. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. คำตอบ

   วันนี้สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
   1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   -ได้การตรงต่อเวลา มีระเบียบ มีวินัย ไม่ล่วงล้ำสิทธิ์คนอื่น รู้จักความรับผิดชอบมากขึ้น
   2.ด้านความรู้
   -หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การสร้างเว็บของตัวเอง สร้างที่เก็บข้อมูล และรู้จักเทคโนโลยีที่สามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตจริง
   3.ด้านปัญญา
   -เพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห์ และยังเพิ่มความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้เก่งขึ้นอีกด้วย
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   -ได้ร่วมทำงานกับๆเพื่อนในงาน Gift On The Moon ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานงานจริงแบบเป็นกลุ่ม
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   -รู้จักเทคโนโลยีมากกว่าเดิมทั้งยังทำให้คิดแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทัวที
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   -ถ้าเรารักและชอบงานทางด้านเทคโนโลยี ก็สามารถทำเป็นอาชีพจริงได้
   7.ดังหลักฐานแสดงคือ

   แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
   นายณัฐสรัญ สุธากิจมนัส 5311322589 กลุ่ม 102
   1.https://sites.google.com/site/arti3319nutsarun/

   2.arti3319-nutsarun.blogspot.com

   Delete
 55. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  =ได้รู้ถึงการในการทำงานที่ถูกต้องเช่นใช้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องในอินเตอร์เน็ต
  2.ด้านความรู้
  ต=ได้รู้ถึงการทำงานการสร้างการปรับแต่งเว็บบล็อกต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
  3.ด้านปัญญา
  =ได้ทักษะการทำงานหลายๆด้านเช่น ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และได้ทักษะการทำงานอย่ามีแบบแผน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  =ได้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  =ได้รุ้ถึงการใช้ทักษะที่มีอยู่อย่างเหมาะสมกับรูปแบบงานที่ได้รับมอบหมายมา และ ได้เรียนรุ้โปรแกรมต่างๆ และการทำงานของเว็บบล็อก
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  =ได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพทางด้านการออกแบบ และทำงานตามแบบแผนที่อาจารย์สอน
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  = http://arti3319-pajaree.blogspot.com/
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม กลุ่มเรียน 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL: https://sites.google.com/site/arti3319pajaree/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-pajaree.blogspot.com/

  ReplyDelete
 56. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม : รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีจริยธรรมในใจ
  2.ด้านความรู้ : ช่วยให้ได้รู้และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  3.ด้านปัญญา : สร้างเสริมทักษะความรู้ใหม่ๆให้เรามีการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ให้รู้จักการทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในแบบใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ : มีความรู้เพิ่มเติม
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ : เขียน Blogger
  นางสาว ภณัฏฐ์ชา บุญธนาสิริวัฒน์ กลุ่มเรียน 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL: https://sites.google.com/site/arti3319poonatcha53/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL: http://arti3319-poonatcha.blogspot.com/

  ReplyDelete
 57. ด้านคุณธรรม จริยธรรม : รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
  2.ด้านความรู้ : ช่วยให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  3.ด้านปัญญา : สร้างเสริมทักษะความรู้ใหม่ๆให้เรามีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : ได้รับความรู้เทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ : มีความรู้เพิ่มเติม
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ : เขียน Blogger
  นาย ศราวุธ เยี่ยมสมุทร กลุ่มเรียน 102
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL: https://sites.google.com/site/arti3319sarawut/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL: http://arti3319-sarawut.blogspot.com/

  ReplyDelete
 58. สอบปลายภาคเรียน เรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้างจงตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้คือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ได้เรียนรู้การรักษาลิขสิทธิผลงานของตนเอง และการไม่ละเมิดลิขสิทธิผลงานของผู้อื่น
  2.ด้านความรู้
  -ได้เรียนการทำงานออกแบบผ่านคอมพิวเตอร์
  3.ด้านปัญญา
  -ได้เรียนรุ้การแบ่งเวลาการทำงาน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้เรียนรู้การแชร์ไฟล์ผลงาน กับบุคคลอื่นผ่าน google /wordpress/blog
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะ์ห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้เรียนรุ้การทำงานผ่านหลัก 3ส.
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ได้พัฒนา ออกแบบผลงานสินค้า กิ๊ฟ ออนเดอะมูน จนสำเร็จเป็นสินค้าที่สมบูรณ์
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นายกิตติพันธ์ เย็นใจ รหัสนักศึกษา 5311322464 กลุ่ม 101
  1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:https://sites.google.com/site/kittipanarti3319/
  2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:http://arti3319-kittipan.blogspot.com/

  ReplyDelete

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...