Friday, November 2, 2012

1.พ.ย.2555 การปฐมนิเทศวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

เปิดเทอมสองสัปดาห์แรก 1.พ.ย.2555 การปฐมนิเทศวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ห้องเรียน 316 เช้ากลุ่มเรียน 101 บ่ายกลุ่มเรียน 102
แจ้ง มคอ.3 และแจกสมุดพก-บัตรเข้าชั้นเรียน ใช้กฏเกณฑ์ระเบียบการเดิม เพิ่มความเข้มขึ้นอีก สำหรับผู้ที่อยากเรียนแต่ไม่มาเรียนอ้างว่ากลุ่มเต็มและผู้ที่ขาดเรียนวันแรก ย่อมเริ่มได้รับกรรมแล้ว รายละเอียดและภาระงาน

ตามดูได้จากเมนูด้านบน คราวนี้ลงทะเบียนวิชาและทำแบบสำรวจ สร้างบล็อกส่วนตัวตามรูปแบบการตั้งชื่อโดยมีรูปแบบคือ arti3319- ชื่อจริง.blogspot.com เริ่มบันทึกขยาย-สรุปความรู้ที่ได้รับลงบล็อก ศึกษามคอ.วิชา เตรียมแปลสรุป-รายงานข่าวสารหน้าชั้นเรียน และครั้งหน้าสัปดาห์ที่ 2 เริ่มตรวจความก้าวหน้าบล็อก มีการสอบ pretest ในระบบอีเลิร์นนิ่ง และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้จริงเพียง 24 เครื่อง แต่ผู้เรียนมีมากกว่า 40 คน ดังนั้นควรต้องเข้าชั้นเรียนแต่เช้าเพื่อและผู้ที่มี Notebook ควรต้องจัดหามาเอง ข้ออ้าง ข้อจำกัดใดๆอันเนื่องจากศักยภาพหรือมาตรฐานใดๆทางเครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์ควบคุมไม่ได้ ดังที่อาจารย์ได้แจ้งในขั้นเรียนไปแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องจัดหามาเองให้พร้อมเรียนรู้และทำกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน ความรับผิดชอบและการรักษาเวลา การรู้กาละเทศะ เป็นสิ่งอาจารย์เข้มงวดเป็นอันดับแรก เมื่อเข้าชั้นเรียนแล้วต้องให้ความร่วมมือกับการเรียนการจัดกิจกรรมตามที่อาจารย์มอบหมายภาระงานให้ อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขหรือกระทำตนให้เป็นอุปสรรคต่อการสอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของเพื่อนๆ เข้าชั้นเรียนช้าว่า 30 นาที ถือว่ามาสาย เข้าเรียนสาย 2 ครั้ง ถือว่ารวมขาดเรียน 1 ครั้ง การให้คะแนนและการประเมินผลให้ดูได้จากไฟล์ที่อาจารย์แแบ่งปันให้สิทธิ์ดูทาง GoogleDrive โดยตรง โดยให้แจ้งอีเมลของgmailในแบบสำรวจให้ถูกต้องตามกฏการใช้ชื่ออีเมลด้วยชื่อจริงตามที่แจ้งแล้วNo comments:

Post a Comment

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...