Saturday, August 6, 2011

โปรแกรมสร้างไดอะแกรมฟรี: Lovelychart

โปรแกรมเครื่องมือออนไลน์สร้างชาร์ต แผนภูมิหรือไดอะแกรม ฟรี หรือฟรีแอบส์ (Applications)เสริมของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์กูเกิ้ลโครม คลิกติดตั้งง่ายๆผ่านทางส่วนขยายของ GoogleChrome ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกฟรี มีที่จัดเก็บไฟล์ฟรีใช้งานได้ง่ายๆ เหมาะสำหรับการเขียนสรุปแผนผังทางการวางแผนงาน แสดงขั้นตอนหรือลำดับความคิดทางการออกแบบสร้างสรรค์ เป็นการสรุปกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน ที่นักศึกษาศิลปกรรม อาจารย์ผู้สอนหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้งานในการนำเสนอ ผลสรุปการทำงานโครงการใดๆ เป็นภาคภาษาอังกฤษ ตอนนี้ยังไม่สนับสนุนภาษาไทย แต่สะดวกและง่ายต่อการสร้าง ออกแบบ แก้ไข บันทึกจัดเก็บออนไลน์ได้ โดยสามารถส่งออกเป็นไฟล์ภาพ .jpg และ.png ลงมาจัดเก็บใช้งานได้  ก่อนใช้งานต้องติดตั้ง Google Chrome Web Browser ของ Google และ เป็นสมาชิกอีเมลของเขาก่อนนะครับ ยังมีโปรแกรมฟรีของกูเกิ้ลให้ใช้อีกเยอะ ลองดูนะครับ ในภาพนี้คือผลงานทดลองใช้สร้างแผนภูมิแสดง-สรุปขั้นตอนการทำงานการออกแบบแบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี 5/8/2554 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงนี้(มิ.ย.-ก.ย. 2554)

No comments:

Post a Comment

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...